BENVINGUTS

EN SUCESIVAS ENTREGAS IREMOS AÑADIENDO DOCUMENTACIÓN. OPINAD, APORTAD, HACEROS SEGUIDORES(Video de Brian Mackern. La Muralla. Barrio del Carmen) ttp://vimeo.com/4932898CARTA A L'ALCALDESSA DE VALÈNCIA, Pleno del Ayuntamiento Marzo 2003. Publicado en Levante 4-4-2003

Les muralles del Carme. Carta oberta a la alcaldessa de la ciutat de ValènciaJosep Montesinos i Martínez - President de l´Associació de Veïns Afectats per la modificació del Pepri del Barri del Carme

Sra. Alcaldessa de la ciutat de València, Na Rita Barberá: Ens hem reunit, i estem treballant, un grup de veïns del Barri del Carme. Uns directament afectats per la modificació del Pepri proposat pel Pla Riva, altres solidaris amb la sort d´estos perquè probablement, en un futur, prompte serà la seua. I tots desitjosos de seguir vivint en les nostres cases, en el nostre barri.

Des dels inicis del Pla Riva els habitants del Centre Històric, de la nostra Ciutat Vella, esperàvem ilálusionats la rehabilitació del nostre entorn, la revitalització dels nostres barris. Esperàvem que es frenara l´eixida de veïns d´este espai i al mateix temps l´atracció d´altres nous. Els habitants d´estos barris hems escomés la rehabilitació de les nostres vivendes, per a fer més habitable el lloc que ens havia vist náixer o que havien triat per a viure.

Al llarg d´estos últims decennis hem resistit la gradual desertització i degradació del nostre barri. Hem tingut problemes de delinqüència, prostitució, sovinteig de drogues... No obstant hem resistit.

Però qual no és la nostra sorpresa que davant de la desitjada rehabilitació del barri, es pren com a pretext la restauració de la muralla musulmana. I veiem amb estupor com sobre el que s´actua fonamentalment és sobre nosaltres. Se´ns pretén expulsar de les nostres vivendes. Inclús s´argumenta la necessitat de derrocar una finca totalment habitada perquè segons diuen no té valor arquitectònic i a més sobrepassa les altures de l´entorn, i ara al costat d´ella es va a elevar fins a la mateixa altura l´IVAM (o siga uns sí que poden superar les altures, altres no).

A més el projecte sobre la muralla musulmana, altera la trama urbana, cosa que no està permés per la llei de Patrimoni.. En algun punt inclús pretén tornar a elevar eixa muralla construint-la de nou (el que és des del punt de vista arqueològic i del Patrimoni Històric una verdadera aberració). Desprotegix edificis que vostés anteriorment havien declarat protegits. I els desprotegix per a poder traure als seus veïns, derrocar l´edifici i tornar a construir un altre d´oficines o no sabem què. Descontextualitza la muralla musulmana del seu entorn urbà construït des del segle XIII. Les nostres cases són història, unida a l´entorn de la muralla. Tan importants com la mateixa muralla.

Vaig a enumerar alguns dels objectius que té el Pla Riva, i que la modificació del pla inclús reconeix, però que en realitat no complix (hi ha molts altres incompliments, a més d´estos):

El Riva conta entre els seus objectius: Mantindre la població que habita en el Centre Històric i atraure nous habitants. I per a això trau de les seues cases a més d´un centenar de veïns, condemnant-los a un futur incert, quan no a la ruïna econòmica, i al desemparament social.

Un altre dels objectius del Pla era: Aconseguir que en la intervenció participen els distints agents socials. En este moment hi ha veïns que encara no es creuen la barbaritat que es proposa, perquè en absolut han sigut consultats. Ens assabentem de la modificació del Pla per la premsa. La desconsideració per part de vostés cap als habitants del barri ha sigut total.

Algunes de les famílies afectades viuen en el barri des de finals del segle XIX o principis del segle XX. Algunes d´estes unitats familiars viuen en la mateixa casa des de 1914. És a dir, persones que vostés van a tirar de les seues cases viuen en elles des del seu naixement, i la seua familia ja vivia des temps. Moltes de les famílies estan els pares en un pis, els fills en un altre, els tios en un altre, i tots en la mateixa finca. Els més jóvens fan la labor social d´atenció als majors, vetlar per la seua salut, acompanyar-los al metge, atendre´ls perquè no estiguen sols; quan el seu Ajuntament, el seu Riva els tire al carrer què va a ser d´estes unitats familiars que no tenen més patrimoni que sa casa? Com va a solucionar açò, el seu Ajuntament, el seu Riva? Algunes persones són molt majors, algunes ja han caigut malaltes del disgust, de la inseguretat. Les famílies que ací vivim hem resistit a tot, guerres, riuades, delinqüència.. però va a ser l´Ajuntament (Sra.Rita Barberá), el Riva qui ens tire de les nostres cases, del nostre barri. Alguns artesans van per la quarta generació treballant en el seu taller, i serà el seu Ajuntament, el seu Riva qui acabe amb l´artesanat, ja que els lleven el taller.

Hi ha un altre fet i és que els veïns, en absolut, ens creiem una acció de reallotjaments en el barri (tots tenim en ment que açò no ha sigut així en les últimes actuacions). A més, no volem ser reallotjats, per a què si ja tenim les nostres cases.

Ja l´hem enviat dos instàncies, comunicant-li la nostra opinió sobre el Pla Riva, així com solálicitant una entrevista personal amb vosté. En cap cas vosté. s´ha dignat contestar-nos. La sort de dos-cents veïns, la desaparició d´un barri pareix que no mereix de la seua atenció.

Sra. Alcaldessa, no ens mou en absolut cap interés polític partidista. El que ens mou és la nostra pròpia subsistència, per a la major part de nosaltres l´actuació suposarà la ruïna econòmica, a més vorem destrossada la nostra vida en comú amb els nostres majors, i les famílies es voran abocades a la dispersió.

I açò, Sra. Rita Barberá, sense cap necessitat. Si el seu Ajuntament, el seu Riva vol fer equipaments, en este moment vostés. disposen de solars, d´edificis, d´espais on fer-los sense tindre que traure als veïns de les seues cases. La muralla ja està visible en els patis interiors que ja són solars, i eixos espais ja són de l´Ajuntament, del Riva, de la Diputació. Ja disposen vostés d´eixe espai per a enjardinar i restaurar la muralla. Però això probablement seria barat, senzill,

Demanem, exigim, la protecció del nostre Ajuntament, que vosté com a alcaldessa intervinga impedint eixe despropòsit urbanístic i social. Exigim la retirada del Pla proposat. Exigim participar en tot el que ens afecta molt directament.

El Pla encara no ha sigut aprovat, estem a temps de recuperar esta part del Barri del Carme, estem a temps d´evitar la neteja demogràfica, la ruïna per a moltes famílies, la fi de la vida per a molts dels nostres majors.

De dur-se a terme, vosté i el seu govern seran responsables davant dels ciutadans. Sra. Alcaldessa estem defenent un dels drets humans, el dret a la vivenda, estem defenent les nostres cases, les nostres famílies, els nostres ancians, la nostra vida en dignitat. Esperem que el nostre Ajuntament, que la nostra alcaldessa defenga el mateix. Senyora aldaldessa estiga en nosaltres.